رسانه ها

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری- تحلیلی اقتصاد روز، کارگاه علمی و تخصصی نقش طب تلفیقی (سنتی و مدرن) در توسعه گردشگری سلامت روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ،(ساعت ۱۴ الی ۱۶ ) همزمان با برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن خلیج فارس، برگزار میشود.