بازرسی از داروخانه ها در دستور کار قرار دارد/برخورد با تخلفات

بازرسی از داروخانه ها در دستور کار قرار دارد/برخورد با تخلفات

مدیرکل بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، گفت: بازرسی از داروخانه ها و سطح عرضه به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و نتایج آن منعکس و با تخلفات برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار اسلامی تبار، در همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب کالاهای سلامت»، با بیان اینکه فساد در دو بخش اداری و اقتصادی دسته بندی می شود، افزود: هرگونه تعارض منافع در حوزه غذا و دارو در بخش فساد اداری قرار می گیرد و تلاش می کنیم که آن را به حداقل برسانیم. بخش فساد اقتصادی نیز بیشتر شامل موضوع قاچاق و تقلب می شود.

وی تصریح کرد: دانشگاه های علوم پزشکی اقدامات خود را در عرصه مبارزه با فساد در حوزه های مختلف در نمایشگاه جنبی این کارگاه آموزشی به نمایش گذاشتند.

اسلامی تبار با بیان اینکه دوره آموزش برای برخورد با قاچاق و تقلب که از مصادیق فساد و اقتصاد است، برای مدیران گنجانده شد، ادامه داد: گزارش بازرسی در ۵ بخش دارو، فرآورده های غذایی، مکمل، فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در داروخانه ها و مبادی توزیع در این کارگاه آموزشی ارائه شد.

وی با بیان اینکه اقدامات مقابله ای ایران در زمینه مبارزه با فساد به دلایل مختلف به خوبی انعکاس داده نمی شود، افزود: به همین دلیل رتبه ای که ایران در میان کشورهای عضو سازمان شفافیت دارد، در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.

اسلامی تبار با بیان اینکه قاچاق و تقلب می تواند به اقتصاد و نظام سلامت آسیب های جدی وارد کند، اظهارداشت: هر سه قوه تلاش های بسیاری در حوزه تقنینی، اجرایی و قضائی برای مبارزه با فساد دارند اما انعکاس این اقدامات ضعیف است و نشانگر خدمات و زحمات نیست.

به گفته وی، سازمان شفافیت بین الملل با در نظر گرفتن مولفه های گوناگون نظیر عملکرد دولت در امور سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی میانگین فساد اداری در دستگاه‌های دولتی را مورد ارزیابی قرار می دهد. ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه ١٣٠، در سال ۲۰۱۶ رتبه ١٣١ و در سال ٢٠١٧ رتبه ١٣٠ را در میان ۱۶۷ کشور عضو سازمان شفافیت بین الملل از نظر ادراک فساد به خود اختصاص داده است.

اسلامی تبار خاطرنشان کرد: البته بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ ، جمهوری اسلامی ایران با پنج پله صعود وضعیت بهتری داشته است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.