تعیین تعرفه های درمانی فقط در صلاحیت هیات وزیران است

تعیین تعرفه های درمانی فقط در صلاحیت هیات وزیران است

مدیرکل بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، تعیین تعرفه های خدمات درمانی را فقط در صلاحیت هیات وزیران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار اسلامی تبار، در خصوص انتشار نامه ای به امضای دبیر انجمن داروسازان ایران مبنی بر تعیین هزینه های مکانیزاسیون و اتوماسیون در داروخانه ها توسط انجمن داروسازان ایران، گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم چنین نامه ای به سازمان غذا و دارو نرسیده است، لکن مشخصا هرگونه تعرفه بر اساس کتاب ارزش های نسبی است و جایگاه قانونی برای تعیین و تصویب تعرفه ها در حوزه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی فقط هیات وزیران است، لذا از همکاران انجمن داروسازان ایران هم انتظار می رود بر اساس قانون همچون سایر حرف پزشکی عمل نمایند.

وی تاکید کرد: بدیهی است هر گونه تخلف از این موضوع، از طرف مراجع نظارتی رصد شده و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.